ΚΡΑΣΠΕΔΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Με μηχανολογική υπεροχή και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής , διασφαλίζουμε άριστης ποιότητας κράσπεδα που συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Προσφέροντας έτσι μια εξαιρετική λύση που συνδυάζει ανθεκτικότητα, ποιότητα και εμφάνιση. Θα βρείτε τα κράσπεδα μας σε οικίες, κτιριακές εγκαταστάσεις και δημόσια και ιδιωτικά έργα σε όλη την Κύπρο.
ΛΙΝΙΕΣ 50/100Χ30Χ15cm
100Χ30Χ15cm
Χρώμα:
Γκρίζο
Κίτρινο
Ώχρα
ΛΙΝΙΕΣ 50/100Χ25Χ15cm
100Χ25Χ15cm
Χρώμα:
Γκρίζο
Κίτρινο
Ώχρα
ΛΙΝΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
50Χ15Χ15cm
Χρώμα:
Γκρίζο
Κίτρινο
Ώχρα
ΛΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤ
50Χ15Χ15cm
Χρώμα:
Γκρίζο
Κίτρινο
Ώχρα
ΛΙΝΙΕΣ ΦΑΡΣΕΣ
100Χ30Χ15cm
Χρώμα:
Γκρίζο
Κίτρινο
Ώχρα