Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Τσιμεντοτεχνική είναι μία από τις πιο πρωτοποριακές βιομηχανίες παραγωγής και διανομής προκατασκευασμένων προϊόντων από τσιμέντο. Κατασκευάζει μια μεγάλη σειρά τσιμεντοπροϊόντων υψηλής ποιότητας, προμηθεύοντας ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

TΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η Τσιμεντοτεχνική είναι μία από τις πιο πρωτοποριακές βιομηχανίες παραγωγής και διανομής προκατασκευασμένων προϊόντων από τσιμέντο. Κατασκευάζει μια μεγάλη σειρά τσιμεντοπροϊόντων υψηλής ποιότητας, προμηθεύοντας ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο.

ΕΡΓΑ ΜΑΣ