ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΦΡΕΑΤΙΑ

Την τεχνολογική υποδομή που παρέχει η Τσιμεντοτεχνική, συμπληρώνει η υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της εταιρείας στην κατασκευή προκατασκευασμένων φρεατίων διαφορών μεγεθών.

Κοντά μας μπορείτε να βρείτε όλων των ειδών φρεάτια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις δίκες σας ανάγκες.

Η σύγχρονη τάση κατασκευών επιβάλει την χρήση έτοιμων φρεατίων τα οποία είναι πιο ποιοτικά και ταυτόχρονα πιο οικονομικά. Η εταιρεία μας προσφέρει μία ευρεία γκάμα έτοιμων φρεατίων όλων των τύπων και διαστάσεων.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ cm cm cm kg
Φρεάτιο αποχετευτικού 45x45x50 ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ 53Χ53Χ50 8 190
Φρεάτιο αποχετευτικού 45x45x50 ΜΕ ΒΑΣΗ 53Χ53Χ58 8 250
Φρεάτιο αποχετευτικού 45Χ45Χ60 55Χ55Χ65 5 300
Φρεάτιο αποχετευτικού 45Χ45Χ70 55Χ55Χ75 5 350
Φρεάτιο αποχετευτικού 45Χ45Χ90 55Χ55Χ95 5 450
Φρεάτιο αποχετευτικού 60Χ60Χ60 80Χ80Χ70 10 1000
Φρεάτιο αποχετευτικού 60Χ60Χ80 80Χ80Χ90 10 1100
Φρεάτιο αποχετευτικού 60Χ60Χ100 80x80x110 10 1300
Φρεάτιο αποχετευτικού 80Χ80Χ80 110Χ110Χ95 15 1720
Φρεάτιο αποχετευτικού 80Χ80Χ100 110X110X115 15 2000
Φρεάτιο αποχετευτικού 75Χ75Χ100 90Χ90Χ120 8 840
Φρεάτιο αποχετευτικού 75Χ75Χ120 90Χ90Χ140 8 965
Φρεάτιο αποχετευτικού Φ75Χ100 7.5 840
Φρεάτιο αποχετευτικού Φ75Χ120 7.5 965
Αντλιοστάσιο 100x100x100 140x140x120 20 3700
Αντλιοστάσιο 100x100x100 130x130x115 15 2600
Αντλιοστάσιο 100x100x130 130x130x150 15 3300
Αντλιοστάσιο 100x100x150 130x130x170 15 3600
Αντλιοστάσιο 150X150X120 190X190X140 20 5250
ΣΥΠΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ
cm cm cm kg
Συπτικός με πλάκα 118x67x70 135x87x87 9 650
Συπτικός με πλάκα 194x85x110 215x100x140 10 2450
Συπτικός με πλάκα 344x108x144 370x135x170 13 5920
Λιποπαγίδα 118x67x70 135x87x87 9 650
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ cm cm cm kg
Φρεάτιο μετρητή νερού 42x21x21 50x30x26 4
SV / H 105x20x11
Φρεάτιο Υδατοπρομήθειας 75x68x75 95x88x75 10 950
Φρεάτιο Υδατοπρομήθειας 75x68x100 95x88x100 10 1250
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ
CYTA cm cm cm kg
Φρεάτιο CYTA 4C 75x45x60 95x65x70 10 500
Φρεάτιο CYTA 4CA 75x45x80 95x65x90 10 600
Φρεάτιο CYTA-PRIMETEL 75x45x105 95x65x115 10 800
ΦΡΕΑΤΙΑΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣΒΑΡΟΣ
ΑΗΚcmcmcmkg
Φρεάτιο ΑΗΚ60x60x6084x84x6015580
Φρεάτιο ΑΗΚ80x80x90120X120X110201100
Φρεάτιο ΑΗΚ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ)100x100x100140x140x100202800
Φρεάτιο ΑΗΚ120x120x100160x160x100204500
Φρεάτιο ΑΗΚ120x120x140160x160x160205250
Δωμάτιο μετρητή ΑΗΚ200x100x60230x120x70101530
Δωμάτιο μετρητή ΑΗΚ100x110x60110x130x5010800
     
Βάσεις Πυλώνων Φωτισμού50x50x80420
Βάσεις Πυλώνων Φωτισμού60x60x80610